Truy cập nhanh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Tháng 05 : 1.594
Năm 2020 : 4.664
Liên kết website
<a href="/tin-tuc-thong-bao/thong-bao-tu-phong" title="Thông báo từ Phòng" rel="dofollow">Thông báo từ Phòng</a>
Hướng dẫn các trường học quy trình, thủ tục, hồ sơ xét chuyển Chức danh nghề nghiệp viên chức theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh ...
Video Clip
Văn bản mới